Taal en Frans van in de kleuterklas

Frans leren met Pistache

Frans vanaf de 3de kleuterklas

De Entiteit Curriculum (ex-DVO of Dienst voor Onderwijsontwikkeling) vergelijkt taalsensibilisering en taalinitiatie met watergewenning. Net zoals watergewenning de ideale voorbereiding is op de eigenlijke zwemles, zo vormen taalsensibilisering en taalinitiatie een goede voorbereiding op de latere taallessen. 

Met de methode Pistache brengen we  kinderen op vroege leeftijd op een prettige, speelse manier in contact met de Franse taal. Frans wordt gebruikt als middel om Pistache en zijn vriendjes te leren kennen en om heel wat leuke dingen te doen. Zo kunnen we kinderen al op jonge leeftijd vertrouwd maken met de Franse taal. Het gaat hier om taalsensibilisering en taalinitiatie Frans.

"La valise de Pistache" houdt rekening met verschillende stapjes bij het aanleren van een taal: horen, begrijpen en spreken.In de eerste plaats bieden we klanken, woorden en structuren aan in een begrijpelijke context en met veel herhaling. Spelenderwijs legt het kind een klank- en woordregister aan. We hebben daarbij geduld nodig, want het kind heeft recht op een "stille periode". Tijdens die periode zien we nog geen resultaat, maar er gebeurt al heel veel.


Frans 3de graad

Vanaf de 3de graad krijgen de kinderen een degelijke voorbereiding op de overstap naar het secundair onderwijs.  De nadruk wordt gelegd op communcatie.  Kinderen worden gestimuleerd om zich te durven uiten in het Frans.
Onze leerkrachten werken samen met vakleerkrachten Frans uit de Middenschool Brugge om via co-teaching hun activiteiten nog te verrijken.

 

 

KIM-versie 1ste leerjaar

Voor het werken aan de Nederlandse taal gebruiken we in het 1ste leerjaar de spiksplinternieuwe methode KIM van Veilig Leren Lezen.

De methode kent een gestructureerde opbouw van het letter- en woordaanbod, waarbij alle aandacht uitgaat naar het ontdekken en gebruiken van structuren in woorden en het verwerven van kwalitatief sterke teken-klankkoppelingen. Op systematische wijze leren kinderen sneller nieuwe woorden en zinnetjes lezen. Bovendien is er naast technisch lezen veel aandacht voor leesplezier. Op die manier leggen kinderen in leerjaar 1 een stevig fundament voor hun taal-leesontwikkeling.


Mondelinge taalvaardigheid

Aan taal werken we de hele dag door.  We starten de dag of de week met een kringgesprek, praten over gevoelens of gebeurtenissen op de speelplaats, maar ook tijdens lessen wereldoriëntatie, wiskunde en muzische vorming overleggen kinderen met elkaar en presenteren ze het geleerde aan hun klas. 


Niveaulezen

Om het technisch lezen extra in te oefenen worden de kinderen van L1 tot en met L4 ingedeeld in verschillende groepjes, naar gelang hun leesniveau. Elk groepje krijgt dan leesoefening op zijn eigen niveau, zodat de klas als geheel meer oefening krijgt, en elke leerling vaker en langer aan de beurt komt om te oefenen. Om dit te kunnen organiseren doen we beroep op 'helpers'. Dit kunnen leesouders zijn, maar ook de meest vaardige medeleerlingen uit de klas. Zij treden dan als tutor op voor hun zwakkere klasgenootjes.

 

  •  

 

We streven ernaar om zo goed mogelijk samen te werken over onze vestigingen heen:

  • zelfde methodes;
  • samen op uitstap;
  • zee-, bos- of ontdekkingsklassen;
  • graadsoverleg (leren van elkaar);
  • … .